Atgal į pradžią

Bendruomenės veiklos tikslai

Bendruomenės tikslas yra telkti Lietuvos Respublikos Kauno apskrityje gyvenančius totorius tautinės savimonės, nacionalinės kultūros, švietimo, kalbos, papročių vystymui ir nacionalinių verslų atgaivinimui.

Bendruomenės veiklos uždaviniai:

  • Kauno apskrityje gyvenančių totorių jaunimo švietimo ir auklėjimo sekmandieninių mokyklų organizavimas, nacionalinės kultūros, kalbos, istorijos, literatūros atgaivinimas;
  • Visas tautos gyvenimo sferas apimančios statistikos vedimas;
  • Leidybinė, informacinė veikla, mokslinė ir mokslo populiarinimo veikla totorių aplinkoje;
  • Rūpinimasisi savo narių, jų šeimų sveikatos apsaugos ir poilsio organizavimu, pagalbos teikimu;
  • Ekonominės tarpuisavio pagalbos organizavimas;
  • Totorių prieglaudų, valgyklų ir verslo bendrovių steigimas;
  • Kultūrinės ir sportinės veiklos organizavimas (saviveikla, koncertai, masiniai renginiai, jaunimo vakarai, sporto varžybos);
  • Nekilnojamojo turyto įsigijimas, jo valdymas, keitimas, pardavimas.

Bendruomenė veikia tose Kauno apskrities vietovėse, kur gyvena Lietuvos totoriai.