Atgal į pradžią

Fotografijos parodos atidarymą lydėjo knygos pristatymas

2012 m. balandžio 6 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centre atidaryta Jono Paršeliūno fotografijų paroda „Lietuvos totoriai“ ir kartu įvyko Vilniaus universiteto docentės dr. Galinos Miškinienės knygos „Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas“ pristatymas.
Jono Paršeliūno fotografijų paroda „Lietuvos totoriai“ jau buvo pristatyta Vilniaus tautinių bendrijų namuose. Dabar nuo balandžio 6 d. ji mėnesį laiko džiugins Kauno įvairių tautų kultūrų centro lankytojus.
J. Paršeliūnas fotografuoti pradėjo dar besimokydamas vidurinėje mokykloje gimtojoje Suvalkijoje. Po to sekė studijos Vilniaus universitete, kur įgijo fiziko specialybę, darbas Puslaidininkių institute, daktaro disertacija. Fotografiją teko pamiršti.
Prieš keletą metų Jonas vėl paėmė į rankas fotoaparatą. Palikus darbą, atsirado daugiau laisvo laiko. „Keliaudamas po Lietuvą lankau ir fotografuoju katalikų bažnyčias, kitų konfesijų maldos namus, įvairius architektūros objektus, - sako J. Paršeliūnas. - Mane ypač domina Lietuvos laisvės kovų įamžinimo vietos bei Lietuvos totorių bendruomenės gyvenimas. Totoriai, nuostabiai įsilieję į mūsų šalies istoriją, visą laiką žengė koja kojon su mūsų tauta ir liko ištikimais bendrapiliečiais“.
Fotomenininkas papasakojo apie savo ryšius, bendravimą su totoriais, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Įspūdžius atspindi fotografijų rinkinys.
Keliose dešimtyse spalvotų nuotraukų užfiksuotos jau septintą šimtmetį mūsų šalyje skaičiuojančios bendruomenės gyvenimo akimirkos: kultūriniai renginiai, šventės, sakralinis paveldas.
„Jonas Paršeliūnas tapo mūsų bendruomenės fotomenininku. Jo nuotraukose užfiksuota tai, kas mums, totoriams, yra labai svarbu, turi išliekamąją vertę“,- parodos atidaryme sakė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas. Įdomiai kalbėjo apie fotomenininko darbus ir dabarties Lietuvos totorių situaciją Lietuvoje Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas.
* * *
Doc. dr. Galinos Miškinienės knyga „Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas“ buvo išleista prieš dvejus metus, bet tik dabar pasiekė Kauną. Galinos kūrinys yra įspūdingo dizaino. Tai rimtas mokslinis darbas – didelis įnašas ne tik į Lietuvos totorių kultūrą, bet ir pasaulinį mokslą ir kultūrą.
Leidinys skirtas vienam iš seniausių Lietuvos totorių rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabui, parašytam XVIII a. pirmoje pusėje. Šiuo rankraščiu susidomėta XX a. pradžioje, jį radus Keturiasdešimt Totorių kaime. Rankraštis mokslinėje literatūroje pavadintas jo atradėjo istoriko, archeologo ir bibliofilo Ivano Luckevičiaus vardu. Kitabas – religinė, ir ne tik religinė Lietuvos totorių knyga – ji reglamentuoja visą gyvenimą. Tai savotiškas musulmonų katekizmas.
Šis didelės apimties (280 psl.) kitabas yra labai svarbus taip pat dėl savo įvairaus turinio ir gali būti laikomas LDK musulmonų enciklopedija. Jame surašyti tekstai atskleidžia:
1) islamo pagrindus, kaip juos suvokė LDK totoriai: tai musulmonų katekizmas, kuriame papasakota apie Ramazano pasninką, apie valgius pasninkaujant, apie šventuosius mėnesius, dienas ir naktis, apie maldas, apie namazą kaip pokalbį su Dievu;
2) moralinį kodeksą: išdėstytos musulmono pareigos, parašyta apie našlaičius, apie pagarbą tėvui ir motinai, taip pat kaimynams ir mokytiems žmonėms, apie svetingumą, apie gerus ir blogus poelgius, apie tuos, kurie nusipelno Rojaus, apie Pragarą ir Rojų, apie šeimyninį gyvenimą, apie girtuokliavimą;
3) Šventojo Rašto suvokimą: papasakota apie keturias žmonėms apreikštas knygas, apie Šventojo Rašto ir atskirų jo dalių skaičių simboliką;
4) etiologiją ir hagiografiją: parašyta apie pasaulio sukūrimą, apie proto sukūrimą, Mahometo gyvenimo ir mirties aprašymai, taip pat Mahometo pokalbis su šėtonu, papasakota apie pranašo Jėzaus motiną Mariją;
4) demonologiją ir angelologiją: atskleista, ką šėtonas mėgsta ir ko bijo, papasakota apie žmones saugančius angelus;
5) musulmonų apeigas ir tradicijas: aprašytos laidojimo apeigos, aptarta testamento svarba, papasakota apie burtus.
Knygoje publikuojama rankraščio faksimilė, transliteruotas tekstas, vertimas į lietuvių ir rusų kalbas, sąvokų ir terminų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Doc. dr. G. Miškinienė yra tarptautiniu mastu pripažinta mokslininkė, prof. V. Čekmono mokinė, vienintelė mūsų šalies specialistė, nuosekliai tirianti LDK totorių rankraštinį palikimą. Ji yra daugelio straipsnių, dviejų monografijų autorė ir 2005 m. paskelbto Lietuvoje saugomų totoriškų rankraščių katalogo sudarytoja. Jos kūrybinė veikla pasižymi siekiu ne tik tirti, bet ir skelbti bei populiarinti rankraščiuose išlikusius tekstus, turinčius didelę pažintinę vertę. Taigi ji neabejotinai formuoja savo srities mokslinį pagrindą, tarnausiantį būsimoms tyrėjų kartoms.