Atgal į pradžią

Kauno Apskrities totorių bendruomenės komiteto nariai

Komiteto pirmininkas:

Kęstutis Zenonas Šafranavičius- komiteto pirmininkas tel.: 869872926

Primininko pavaduotojai:

Raimundas Ščiuckas - tel.: 868735627

Jonas Ridzvanavičius (jaunesnysis)- finansai, projektai; tel.: 861856339

Jonas Ridzvanavičius - atsakingas už ryšius su visuomene; tel.: 837-736802

Atsakinga sekretorė:

Lilija Asanavičienė - tel.: 869886033

Nariai:

Radikas Mažitovas - atsakingas renginių organizavimo klausimais; tel.867065119

Rima Kazėnienė - atsakinga renginių organizavimo klausimais,

vaikų renginiai tel.; 860305076

Danielius Dzenajavičius - atsakingas jaunimo klausimais;

karo istorija; tel.:867111073

Emilis Jakubauskas - atsakingas jaunimo klausimais; tel. 835-233715

Liucija Kalkauskienė - tel.: 868641418

Jolanta Emilija Zinkuvienė - informacijos sklaida tel.: 868732363