Atgal į pradžią

Lietuvos totorių indėlis į karybos istoriją

Apie 700 metų - nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikų - totoriai kartu su lietuviais, lenkais, baltarusiais, žydais, karaimais ir kitų tautybių žmonėmis kūrė Lietuvos valstybę. Totoriai atvyko į LDK iš Aukso Ordos 14-15 amžiuje.

Lietuvoje totoriai ypač išsiskyrė ir pasižymėjo karyboje. Jie buvo vadinami Rytų kraštų riteriais. Už karo tarnybą totoriai gaudavo žemių, turėjo teisę statyti savo maldos namus - mečetes, priklausė bajorų luomui.

Lietuvos totoriai dalyvavo visuose karuose, ginant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir bendros su lenkais Abiejų tautų respublikos interesus. Didelės sėkmės karo lauke sulaukė totorių-ulonų kavalerija, kuri vėliau tapo ir kitų valstybių kariuomėnių dalimis. Totoriai pasižymėjo karyboje taip pat savo kavalerijos karine taktika. Per laikotarpį nuo XVIII aamžiaus apie 50 totorių tapo generolais. Lietuvos totorių atstovai - dauguma karininkai - ir dabar tarnauja Lietuvos Respublikos kariuomenėje, dalyvauja tarptautinėse misijose.

Kauno apskrities totorių bendruomenė renka informaciją apie savo protėvių indėlį į karybos istoriją. Įkurtas Generolo Juzefo Beliako lietuvos totorių karo istorijos klubas. Šiam klubui vadovauja Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius. Išleista knyga "Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje" (autoriai - Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin), nuo 1995 m. leidžiamas laikraštis "Lietuvos totoriai", kur daug dėmesio skiriama totorių įnašui į karybos istoriją.

Šioje parodoje pateikiami eksponatai apima XV-XXI a. laikotarpį. Eksponatai sukaupti iš Lietuvos ir užsienio muziejų. Dalis nuotraukų ir piešinių gauti iš privačių kolekcijų.

Parodoje pristatoma ir Generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubo veikla. Klubas atkūrė LDK priešakinės sargybos 1-mo ir 4-to pulko karininkų ir eilinių uniformas, Lietuvos totorių eskadrono karininko vėliavininko uniformą. Šios uniformos rekonstrukcijos autorė Daina Rinkevičienė. Parodoje pateikiama mažai žinoma informacija apie totorių dalyvavimą Napoleono kariuomenėje. Pateikiami fotomenininko Eugenijaus Striogos užfiksuoti epizodai iš įvairių renginių, vykusių 2008-2012 metais, kuriuose dalyvavo klubo nariai.

Parodos organizatoriai:
Kauno apskrities totorių bendruomenė,
Generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas