Atgal į pradžią

2009 gruodžio mėn.12d. Kauno m. tautinių bendruomenių kultūros centre vyko Kauno apskrities totorių bendruomenės ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius ataskaitine kalba. Apžvelgė 2009 m.vykdytą veiklą: projektų finansuojamų iš Europos sąjungos fondų pateikimas įvairioms institucijoms, vaikų ansamblio "Leisan" veiklos vystymas, istorijos karo klubo įkūrimas ir jo veikla, parodų organizavimas, šachmatų turnyras, naujametiniai vaikų renginiai, atvirutės su Kauno mecetės atvaizdu išleidimas ir t.t.

Kalbėtojas pristatė planus: paminklo Vytautui Didžiajam rėmimas, paminklinio akmens prie Kauno m. mečetės pastatymas, medžiagos apie Kauno apskrities totorių bendruomenės veiklą ir istorijos momentus susisteminimas. Pateikė siūlymus reorganizavimui: plėsti bendruomenės komiteto narių skaičių iki 11 žmonių ir įstatų pakeitimas - benbdruomenės komitetą ir pirminką rinkti kas keturi metai.

Toliau - ūkinės finansinės veiklos ataskaita. Revizinės komisijos aktą perskaitė Marytė Milkamanavičienė.

Po ataskaitų vyko naujų narių priėmimas į bendruomenę ir rinkimai. Balsuojant išrinktas naujas komitetas ir komiteto pirmininkas.

Susirinkime kalbėjo: Lietuvos musulmonų muftijus Romas Jakubauskas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jaskubauskas, Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas, Vytauto Didžiojo paminklo Raižiuose pastatymo fondo pirmininkas Motiejus Jakubauskas.

Žymus įvykis Lietuvos totorių gyvenime - enciklopedinio žinyno "Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje" pasirodymas (autoriai hum.m.dr. Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas, fil.m.kand. Galimas Sitdykovas, ist.m.kand. Rusijos valstybinio muziejaus vyr.m.b. Stanislavas Duminas). Knyga pristatyta ir Kauno bendruomenės nariams.

Susirinkimo pabaigą papuošė koncertas. Danielė Makulavičiūte grojo fortepijonu, Pijus Liubinskas griežė smuiku, dainavo Rima Kazėnienė ir Kamilė, Julija, Emilija.

Galiausiai vaišių stalas, kurį paruošė bendruomenės moterys. Susitikimas, malonūs pokalbiai, pasidalinimas naujienomis stiprina bendruomenės ryšius.

 

Akimirkos iš vakaronės