Atgal į pradžią

Kauno apskrities totorių bendruomenė susirinko pažymėti Naujųjų 2012-ųjų metų pradžią

Sausio 8 d. Kauno įvairių tautų kultūros centre susirinko Kauno apskrities totorių bendruomenės nariai pažymėti Naujųjų 2012 metų. Susirinkusiuosius pasveikino bendruomenės pirmininkas Kęstutis Šafranavičius. Visos bendruomenės vardu su garbingu ir solidžiu jubiliejumi - 80-mečiu - pasveikino bendruomenės narį Danielių Bagdonavičių. Trumpai apžvelgė praėjusius metus, numatomus renginius naujais 2012 metais. Į svečius kauniečius pasveikinti su Naujaisiais metais atvyko garbus svečias Lietuvos totorių bendruomenių pirmininkas dr. Adas Jakubauskas.

Po trumpų kalbų smuiku griežė Pijus Liubinskas, molonią romantišką nuotaiką sukūrė daininkė Rima. Laikrašio "Lietuvos totoriai" vyr. redaktorius ir G.Deržavino rusų literatūros klubo pirmininkas Galim Sidykov pasveikino ponią Rimą su literatūrinės kūrybos pradžia - priešpaskutiniame mūsų laikraščio "LT" numerije (134-135) rusų kalba atspausdinta Rimos poezija ir apysaka. Ji yra G.Deržavino rusų literatūros klubo narė, klubo valdybos sekretorė, pernai birželio mėn. įstojo į Tarptautinė rašytojų ir publicistų asociacją.

 

 

 

 

 

Po neilgo koncerto šurmulį sukėlė visų laukiamas Kalėdų senis. Jis išjudino ne tik vaikus, bet ir tėvelius - jiems kartu su vaikais teko ir deklamuoti, ir dainuoti ir vaidinti. Na , o svarbiausia vaikams - dovanėlės.

Po to visi vaišinosi, bendravo.

Akimirkos su Kalėdų seniu


Organizatoriai, bendruomenės komitetas